Árapatak - Református templom

Hibajelentés
Töltsön fel leírást

Tartalomjegyzék

Történeti leírás 1868 - Orbán Balázs

Hidvégről Előpatakra szándékozván, nem léptük át a Barczaság fénylő határvonalát az Oltot, hanem a hidvégi hegyfok alatt robogtunk az innen félórára fekvő Árapatakra, mely Előpatak völgytorkolatja előtt igen regényesen fekszik; a pápai dézmák regestrumának 649-ik lapján Árvapotok, a 741. lapon Arnapotok néven jön elő, Márton nevü papja 1332-ik évre 8 régi banalist, 1333-ra 2 ban. és 3 obulust fizet. E bejegyzés adatul szolgál arra, hogy a XIV-ik század elején már jelentékeny hegység volt, és hogy neve Arnapataktólszármazik.

A reformátusoknak 1665-ben épült templomában a szószék mögé van befalazva az 1602-ben elhalt Geréb Benedeknek igen díszes sirköve.

Bibliográfia

 • Orbán Balázs - A SZÉKELYFÖLD LEÍRÁSA - 1868, PANDA ÉS FROHNA KÖNYVNYOMDA

További műemlékek

 • Árapatak

  Domokos kúria
 • Erősd

  Református templom
 • Földvár

  Földvári vár
 • Előpatak

  Faház
 • Előpatak

  Faház
 • Földvár

  Evangélikus templomegyüttes
 • Előpatak

  Faház
 • Magyarkecel

  Református templomegyüttes
 • Szászhermány

  Erődített evangélikus templomegyüttes
 • Dipse

  Egykori Evangélikus templom, ma Szent Demetet ortodox templom
 • Marosvásárhely

  Mennybemenetel ortodox templom
 • Vármező

  Csendörség és iskola, ma imaház
 • Szászszentgyörgy

  Egykori Evangélikus templomegyüttes, ma Szent M. Mc. György ortodox templom
 • Szászbogács

  Erődített Evangélikus templom