Kézdivásárhely - Minorita kolostor (Szentháromság templom, kolostor, kápolna, barokk kapu)

Hibajelentés
Töltsön fel leírást

Tartalomjegyzék

Kézdi-Vásárhely [kivonat] 1868 - Orbán Balázs Feltöltötte: Ferenczi Z. Sámuel

"Ez egyedüli adatunk Kanta eredetéről, s ha Keresztes Máté állitását elfogadva megengedjük is, hogy Kanta községe a mult század elején alakult, azt ismét egész bizonyossággal állithatjuk Benkőre hivatkozva*), hogy Kantán már 1696-ban volt a ferenczeseknek egy kolostora, melyet az esztelneki zárdát alapitott Nagy Mózses állitott, vagy a mint Benkő mondja, Esztelnekről oda tett át**), mely kezdetben szerény épület vala kis fakápolnával, de később a ma is meglévő csinos kolostorrá nőtte ki magát, melylyel egy terjedelmes és díszes templom van összeköttetésben***). E kolostor gondozása alatt egy gymnasiális iskola is állott."

*Benkő Milkovia L. I. LXX.

**Losteiner Topog. Iv. Sec. 6. Art. kitünik, hogy Nagy Mojzes nem az esztelneki zárdát, hanem a szintén ő általa alapitott esztelneki iskolát tette át Kantára.

***Losteiner Topograficája V. Sect. azt mondja, hogy e kolostor és díszes temploma 1713-ban készült el s szent Ferencz ünnepén ünnepélyesen vitetett b a Chordigerorum Sti Francisci confraternitása. Különben ezen adatok nem állnak ellentétben a Keresztes Máté leveléből nyert adatokkal, mert ő azt 1777-ben irván, s mint öreg emberektől megért dolgot emlitvén fel, azon 23 év, mely a kolostor alapitása és Keresztes levele közt van, semmi ellentétet nem hord magában.

Bibliográfia

 • Orbán Balázs - A székelyföld leírása - 1868, Panda és Frohna könyvnyomda

További műemlékek

 • Kézdivásárhely

  Egykori Kantai Minorita Gimnázium
 • Kézdivásárhely

  Ortodox templom
 • Kézdivásárhely

  Degécia, régi kézműiparos zóna
 • Kézdivásárhely

  Hán Jakab faház (Mézeskalácsos-ház), ma vendégház
 • Kézdivásárhely

  Történelmi központ
 • Kézdivásárhely

  Református templom
 • Kézdivásárhely

  Bod Péter Tanítóképző
 • Csíkszentmárton

  Római katolikus templomegyüttes
 • Székelydálya

  Református templomegyüttes
 • Szászalmád

  Erődített evangélikus templomegyüttes
 • Fehéregyháza

  Református templom
 • Karika

  Szent Miklós főpap ortodox fatemplom
 • Fogaras

  Református templom
 • Vajdaszentivány

  Református templom