Kézdiszentlélek - Római katolikus templom

Hibajelentés
Töltsön fel leírást

Tartalomjegyzék

Templomról 2012 - Wikipedia Feltöltötte: Hereditatum

kézdiszentléleki római katolikus templom a a falu határán emelkedő Perkő-hegység aljában, enyhén kiemelkedő dombon áll.

A templom története 

Kézdiszentlélek templomát 1332-ben, a pápai tizedjegyzékben említették először. A korabeli dokumentumok szerint a 14. század elején a falunak már volt plébániatemploma.

Az egykori román stílusú templom helyére a 15. század végén egy nagyméretű gótikus templomot építettek.

reneszánsz stílusú faragott bejárati kapu a 17. századból származik.

18. század végén a templomot és a templombelsőt barokk stílusban átalakították. A gótikus boltozatot lebontották, a kapubástyát felújították, a déli oldal portikusza is akkor épülhetett. 1713-ban a középkori templomtornyot magasították és a hangablakos felső rész is akkor készült. Az orgonakarzat építési ideje 1736.

A műemléktemplomot 1701-ben, 1773-ban, 1834-ben, 1892-ben, 1913-ban és 1969-ben javították. Az 1996-os felújítás során a szentély délkeleti oldalán a tetőpárkány alatt egy 16. századi freskó fríz került elő. Ugyanakkor semmisült meg a hajó külső falát díszítő középkori falképes felület.

A templom leírása

A kézdiszentléleki római katolikus templom a legnagyobb háromszéki templomok egyike, 38 méter hosszúságú. A hajó szélessége 10 méter, hossza 22 méter, a sokszögzáródású szentély 8 méter széles és 12 méter hosszú. Nyugati oromfalának sarkait átlósan elhelyezkedő pillérek erősítik, fölöttük az alábbi felirat olvasható:

ERECTUM ANNO 1401 REAEDIFICATUM 1622 RENOVATUM ANNO 1701, 1773, 1892, 1931, 1969.

A hajó északi oldalán lévő pilléreken faragványok láthatók, az egyik egy ökörfejet ábrázol, amely Szent Lukács evangélista jelképe. Keleti irányban a második támpilléren egy durván faragott emberfej, (angyalfej) van, vagyis Szent Máté evangélista szimbóluma. A templomhajó nyugati oldalán álló karzatot négy nyolcszögű, kőből faragott késő gótikus oszlop tartja. A templomtér délnyugati sarkában egy elkülönített, szűk középkori lépcsőn lehet feljutni a karzatra.

A templom nyugati bejárata, valamint a sekrestye ajtókerete szemöldökgyámos.

Említésre méltó a részben elfalazott, késő gótikus szentségtartó fülke, amely egyenesen záródó nyílással rendelkezik, faragott kőkerete fiatornyos megoldással készült. A szentségtartó fülke mellett nyílik a homokkőből faragott, átszelt lóhereívvel záródó sekrestyeajtó.

A szentélyt és a tengelyétől kissé északi irányba eltolódott hajót, csúcsíves diadalív választja el. A hajó belsejét a déli oldalon három gótikus ablak világítja meg, amelyen kétszer hármas lóhereív és kör alakú díszítés látható.

A poligon záródású szentély keleti falán egy befalazott csúcsíves ablak körvonalazódik.

A templombelső régi emlékei közé tartoznak a gazdagon faragott szárnyasoltárok. A legszebb alkotás a 18. századi főoltár, amelyen a Szent Anna oltárkép látható. A Kálvária mellékoltár szintén a templom szépen díszített darabja.

A templom tornya

A műemléktemplom nyugati oromfalához épített háromszintes torony az övpárkányig középkori eredetű. A torony mérete az alapoknál 7x7 méter.

Az alsó szinten lévő ajtó egyben a templom főbejárata, amelynek magas, csúcsívvel záródó gyámos nyílású, bélletes ajtókeretét két mély horony közé fogott körtetag díszíti.

A torony első emeleti részén, a bejárat felett egy kisméretű, kör alakú ablak nyílik. A 2 méter vastagságú oldalfalakon lévő lőrésszerű nyílások szintén középkoriak, amelyeket egykor védelmi célokra használtak.

A legfelső szinten a négy égtáj felé barokk kori köríves ablakok nyílnak.

A templom várfala

A templomot körülvevő saroktornyos, kapubástyás erődítmény szokatlan alaprajza egyedülálló a Székelyföldön.

A várfal északi, keleti és déli oldalán ék alakú kiugrások vannak kialakítva, négy sarkán hengeres tornyok láthatók. A kilencszögű védőfalnak a déli és északi oldalon két-két, a keleti oldalon egy kifelé ugró hegyesszögben záródó falrésze van. A védőfal a déli oldalon 3,5-4 méter, az északi oldalon 3 méter magas.

A sarokvédő tornyok csak kicsivel magasabbak mint a falak, vastagságuk 80 centiméter. A délnyugati saroktorony földszintes épület, zsindelyes tetejének nyitott fedélrésze van. A templom nyugati homlokzatánál emelkedő torony 2 méter vastagságú, amelyen a megmaradt hosszúkás lőrések bizonyítják, hogy védelmi célra volt építve.

A templom bejárata a nyugati oldalon egy négyszög alakú kapubástya alatt van. Az épületrész egy kapualjból és egy emeleti helyiségből áll, amelyet a barokk átépítéskor nyugati oromfallal láttak el. Az udvar felől fedett deszkalépcsőn át lehet feljutni az emeletre.

A templom búcsúja

Szentlélek tiszteletére felszentelt templom búcsúját, régi hagyomány szerint pünkösd másodnapján tartják.

Források

 • Orbán Balázs: A Székelyföld leírása 2. kötet. Békéscsaba, 1982.
 • Gyöngyössy János: Székelyföldi vártemplomok. Budapest, 1995.
 • Tüdős S. Kinga: Erdélyi védőrendszerek a XV-XVIII. században. Budapest, 1995.
 • Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek: A középkori erdélyi püspökség templomai 1. kötet. Kolozsvár, 1996.
 • Vofkori László: Székelyföld útikönyve 2. kötet. Budapest, 1998.
 • Horváth Zoltán György: Erdély legszebb középkori templomai. Budapest, 2009.
 • Karczag Ákos: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2010.
 • forrás: wikipedia

További műemlékek

 • Kézdiszentlélek

  Római katólikus plébánia
 • Kézdiszentlélek

  Szent István római katolikus körkápolna
 • Kézdiszentlélek

  Könczey-Páll kúria
 • Kézdiszentkereszt

  Ortodox fatemplom
 • Kézdiszentkereszt

  Római katolikus templom
 • Kézdiszárazpatak

  Vízimalom
 • Kézdivásárhely

  Minorita kolostor (Szentháromság templom, kolostor, kápolna, barokk kapu)
 • Margitta

  Szűz Mária római katolikus templom
 • Gyergyószentmiklós

  Örmény-katolikus templom
 • Zsidve

  Evangélikus templomegyüttes
 • Mikháza

  Ferences rend volt kolostortemploma
 • Csíkszentdomokos

  Fatemplom
 • Szászcsanád

  Erődített evangélikus templomegyüttes
 • Szilágysomlyó

  Zsinagóga