Csíkszereda - Városháza (egykori vármegyeháza)

Hibajelentés
Töltsön fel leírást

Tartalomjegyzék

Városházáról 2012 - Wikipedia Feltöltötte: Ferenczi Z. Sámuel

csíkszeredai Városháza, az egykori Vármegyeháza épülete, a Mikó-várral szemben, a Vár tér 1. szám alatt található, a tér keleti oldalán, a Petőfi utcába forduló északi szárnnyal. 1886-1887 között épült Hám Ignác tervei alapján, eklektikus stílusban. Különálló, körbeépített, hátsó udvaros, egyemeletes középület, a mai Csíkszereda városképének egyik meghatározó épülete.

Az épület leírása

Szimmetrikus főhomlokzatú, középrészét háromtengelyes kiskiülésű rizalit hangsúlyozza és háromszögű timpanon zárja le. A timpanon alatt két főpárkány található, mely a régi homlokzat attikfalát támasztotta alá. A bejáratok és a központi részen található ablakok félkörívesek. A főbejárat előtt két térdeplő őrangyalt ábrázoló dísz látható: a jobb oldali angyal bal kezében mérleg, jobb kezében kard van, melyek az igazságszolgáltatást és a védelmet jelképezik. A központi és a két sarokrizalit toronyszerű tetőmagasításán a 20. század elején divatossá vált műbádogos tetődísz látható. Az oromfal közepére a 2000. évi felújításkor a város címere került, ekkor bontották ki az oromfal sarkaira beépített, lombdíszbe foglalt vármegyecímereket is.

Rendeltetése 

Az egykori Megyeháza épületének központi része ma Városháza, Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának székhelye, az északi szárnyában a megyei katonai központ, a déli szárnyában pedig különböző hivatalok és szervezetek székhelyei működnek.

Története 

1878 után, a vármegyei rendszer kialakulásával Csíkszereda lett Csíkvármegye központja. Ekkor indult meg a mozgalom az új Vármegyeházának Csíkszeredában való felépítéséért, amelynek fő mozgatója az akkori főispán, Mikó Mihály volt. A vármegye székhelye 1879-ben költözött be Csíksomlyóról, előbb a Mikó-várba, majd nemsokára elkezdődött az új székház építése.

1884-ben Mikó Bálint főispán elnökletével megalakult az építtető bizottság. Az új Megyeház tervének elkészítésével, az építkezés előkészítésével és a kiadási költségek kiszámításával Hám Ignác mérnököt, az akkoriban alakult Államépítészeti Hivatal vezetőjét bízta meg a bizottság.

1885 júniusára készült el a Megyeháza terve. 1886 tavaszán kezdődött meg az építkezés, amelynek kiemelkedő eseménye az ünnepélyes alapkőletétel volt (az alapkő a főbejárat közepén az első lépcső alatt található).

1887 szeptemberére teljesen elkészült az épület. A Kolozsváron megjelenő Ellenzék című lap 1887. szeptember 27-i számában Új megyeház Csíkszeredában címmel közölt cikk szerint a “tisztikar f. hó 24-én költözött be az új hajlékba, mely a város legdíszesebb épülete”. A megyei hatóságok döntése alapján 1888. február 4-én ünnepelték az új Megyeháza születését.

Az építésekor nem gondoltak arra, hogy egy-két évtized elteltével az épület bővítésre szorul. 1913 -1914 között a régi épületet kibővítették, a homlokzatot mind déli, mind északi irányba arányosan növelték.

Az épület északi szárnyát az Apafi utcával ( ma Petőfi utca) párhuzamosan megnyújtották. Északi és déli feléhez öttengelyes homlokzatot és tetőtornyos sarokrizalitot toldottak, az északi szárnyhoz pedig kilenc tengelyt toldottak, valamint a főhomlokzatra merőlegesen tizenhat tengelyes szárnyat toldottak. Az építkezést 1914-ben fejezték be, az épület akkor nyerte el mai formáját. A megyei hivatalok mellett az északi szárny földszintjére költözött 1914-ben a felcsíki járás főszolgabírói hivatala, valamint más közigazgatási hivatalok is itt kaptak helyet.

Az 1970-es évektől a gyorsan növekvő városban az akkori vezetés a szocialista elvárásoknak megfelelően, új nagyobb téren emelkedő székházat szeretett volna. A “taps téren” (Szabadság tér) álló új, nagyméretű Megyeháza már nemcsak a csíkiaké, hanem Hargita megye közigazgatásának színhelye. Az új megyeház megépítése után a városi közigazgatás kapott helyet az egykori Megyeháza épületében.

forrás: Wikipedia

További műemlékek

 • Csíkszereda

  Törvényszéki palota
 • Csíkszereda

  Mikó-vár, Csíki Székely Múzeum
 • Csíkszereda

  Egykori Vigadó szálló és kávéház
 • Csíkszereda

  Román Nemzeti Bank, ma Carpatica Bank
 • Csíkszereda

  Szent Kereszt római katolikus templomegyüttes
 • Csíkszereda

  A volt sörgyár épülete
 • Csíkszereda

  Márton Áron Gimnázium
 • Kolozsvár

  Állami Magyar Színház és Opera
 • Kolozsvár

  Rucska-ház (A Református Egyház bérháza)
 • Máramarossziget

  Egykori leányiskola, ma Taras Sevcenko Ukrán Líceum és Sport Líceum
 • Szatmárnémeti

  Mihai Eminescu kollégium
 • Gyulafehérvár

  Egykori trinitárius-kolostor, ma Batthyáneum Könyvtár
 • Szászrégen

  Evangélikus felekezeti iskola, ma általános iskola
 • Hátszeg

  I. C. Brătianu Kollégium, egykori Polgári fiú- és leányiskola